Kontaktna sočiva

Kontaktna sočiva

Kontaktna sočiva se dele na meka i gas propusna sočiva.
Kontaktna sočiva su optička pomagala koja koriguju refrakcijsku grešku oka, i napravljena su od različitih vrsta materijala. Koriste se tako da naležu direktno na rožnjaču i beonjaču. U zavisnosti od potreba i životnog stila korisnika, postoje razne vrste sočiva.

Zbog kratkog vremenskog perioda privikavanja, kao i mogućnosti povremenog nošenja, meka kontaktna sočiva su vrlo zastupljena u primeni. Meka kontaktna sočiva se mogu podeliti na godišnja sočiva, i na sočiva koja se menjaju u kraćem vremenskom periodu: tromesečna sočiva, mesečna sočiva i dnevna sočiva.

- Meka kontaktna sočiva za godišnju zamenu se nose do godinu dana. Prednost ovih sočiva je ekonomičnost, dok je mana zahtevnije održavanje i povećana osetljivost na stvaranje proteinskih naslaga.
- Meka sočiva za tromesečnu zamenu su namenjena za upotrebu do tri meseca.
Koriste se za dnevno nošenje. Prednost ovih sočiva je što su ekonomičnija od mesečnih, kratko vreme adaptacije,visoka propustljivost kiseonika, a mane su pored zahtevnijeg održavanja, i veoma sužen izbor ovakvih sočiva.
- Meka kontaktna sočiva za mesečnu zamenu se upotrebljavaju do mesec dana. Mogu se nositi dnevno i produženo, a neke vrste i kontinuirano do 30 dana.
Postoje još i meka kontaktna sočiva u boji. Ona se uglavnom koriste u estetske svrhe, za promenu boje očiju. Proizvode se i sa dioptrijom i bez. Ovakva sočiva mogu promeniti boju oka drastično, umereno ili je samo naglasiti. Postoji veliki izbor boja ovakvih sočiva kao i različitih nijansi tih boja.