U okviru optike Soko moguće je servisirati ramove svih proizvođača.