Vršimo zamenu diotrijskih stakala na postojećim ramovima.